header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Nieuws van de voorzitter!

Nieuws afbeelding 8-4-2020

Beste HCIJ ers, 

Vorige week dinsdag, na de bekendmaking door premier Rutte van de landelijk breed gesteunde verlenging van de "intelligente lockdown” tot 28 april, maakte de KNHB bekend geen standpunt in te nemen aangaande de afronding van de competitie. De KNHB onderzoekt nu: "De mogelijkheden om de competities wellicht op een alternatieve manier in mei/juni/juli af te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een kortere periode op te zetten”. 

Als bestuur hebben wij de KNHB voorgesteld dat indien niet alle wedstrijden van deze competitie meer kunnen worden gehaald dat deze competitie dan voor senioren ongeldig wordt verklaard. Of dat wel of niet kan is afhankelijk van de overheidsmaatregelen die op 21 april a.s. bekend worden gemaakt. Met dit voorstel regel je gelijk dat in september met dezelfde competitie begonnen kan worden als in september 2019. Dat is een simpele maatregel die heel veel duidelijkheid schept. Vervolgens laat je wel de wedstrijden spelen die gepland staan zodra de overheidsmaatregelen dit toe staan. 

Voor de jeugd komen er ieder nieuw seizoen altijd aanpassingen maar voor senioren is het in een keer duidelijk! Op deze wijze schep je duidelijkheid en maakt het niet uit wanneer we weer kunnen gaan spelen. Als bestuur van HCIJ hopen wij erop dat we toch nog aan het hockeyen gaan dit seizoen en zullen we proberen door het organiseren van clinics en toernooien de verloren gegane hockeytijd in te halen. Wel zullen we maatregelen moeten treffen om te veel mensen in het clubhuis tegen te gaan en dat zal veel creativiteit van ons allen vergen. 

Naast deze sportieve aspecten krijgen wij te maken met de financiële consequenties van de overheidsmaatregelen zoals ik al eerder schreef in mijn vorige voorzittersbrief. Dit geldt niet alleen voor HCIJ maar voor alle verenigingen die net als wij de laatste jaren fors geïnvesteerd hebben in eigen kunstgrasvelden, kleedkamers en clubhuis. Wij gaan natuurlijk een fors verlies maken dit seizoen met name vanwege de 0 omzet in het clubhuis. Wij proberen dit de compenseren door een aantal aanvragen te doen van maatregelen bij de overheid zoals 4000 euro uit het noodfonds, 90% compensatie van de kosten van vaste trainers in loondienst, in gesprek gaan met onze ZZP’ers, Heineken heeft aangegeven het bier terug te halen en niet in rekening te brengen en natuurlijk hebben we minder energiekosten. De problemen voor HCIJ en zitten echter in de navolgende posten: 

▪ De afschrijvingen op de in het verleden gedane investeringen in Clubhuis, Kunstgrasvelden, Kleedkamers, etc., waarvoor (nog) geen compensatie wordt geboden. ▪ Diverse kosten die gewoon doorlopen: onderhoud kunstgrasvelden, huur velden van de gemeente, WOZ, verzekeringen, service-abonnementen, kassaysteem, etc., etc. 
▪ Mogelijke minder inkomsten van huurders. 
▪ En ons grootste probleem is het mislopen van de marge op de kantineomzet in de rest van het seizoen. Deze marge is dankzij de inzet van vele vrijwilligers normaliter circa euro 45.000. 

Op basis van het bovenstaande valt eenvoudig in te zien dat HCIJ dit seizoen een flink verlies zal boeken. Gelukkig is onze liquiditeitspositie nog voldoende met name door onze sponsoren en loyale leden. Het verlies is echter niet te compenseren dus moeten er financiële maatregelen getroffen worden. Hoe? Dat horen jullie later. 

Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen dat jullie in goede gezondheid zijn en blijven. We hebben heel veel respect voor de mensen met een cruciaal beroep die onze samenleving draaiende houden. Ook leven we mee met alle mensen die geraakt worden door de crisis in persoonlijk of financieel opzicht. 

Gelukkig zien we de eerste tekenen dat het met de verspreiding van het virus, de ziektemeldingen, de opnames in het ziekenhuis, etc. de goede kant op lijkt te gaan. Voorzichtigheid en het naleven van de voorgeschreven maatregelen (handen frequent wassen, 1,5 meter afstand houden, niezen in de ellenboog, etc.) blijven van fundamenteel belang, het kan niet genoeg worden gezegd en wij roepen onze leden, sponsoren en supporters dan ook op hier echt gehoor aan te geven! Helaas kreeg ik tijdens het schrijven van deze voorzittersbrief bericht over het overlijden van ons oud lid: 

Lucas Janssen 

Lucas Jansen is een van de leden die oprichting van HCIJ heeft meegemaakt en tot ruim na zijn pensionering is blijven hockeyen. Lucas speelde tijdens ons laatste lustrum, als oudste HCIJ-er in leeftijd, zijn laatste wedstrijd. Ik heb met Lucas samengespeeld in het veteranenteam en hem leren kennen als een stralende en vrolijke man die in en buiten het veld een oprechte belangstelling had voor zijn medespelers maar ook voor de tegenstander. In zijn professionele leven was hij een heel goede chirurg en is het buitengewoon wrang dat juist hij, na een heel welbesteed leven in de gezondheidszorg, in deze tijd op het IC van zijn UMC is terecht gekomen en aldaar is overleden. 

Wij wensen de familie alle kracht toe dit verlies te dragen. 

Na dit verdrietige bericht gaat het leven toch gewoon weer verder. Het begint weer mooi weer te worden en afgelopen weekend leek het wel zomer, niets liever gaan we dan naar buiten om onze geliefde sport te beoefenen. Onze gezondheid blijft echter voorop staan dus nog even op de tanden bijten en probeer individueel aan je conditie te werken. Ik zie ontzettend veel mensen hardlopen, wandelen, skaten en gymoefeningen doen en dat is goed! 

Houd vooral je humor en verstand erbij , wees relaxed en aardig voor elkaar en beweeg! 

"Een goede geest in een goed lichaam” daar draait alles om! 

Namens het bestuur van HCIJ, blijf gezond, 

John Reinerie, Voorzitter HCIJ
 
Teamindeling en NST
Bardienst rooster
Webshop Clubcolors
Plan je in voor een bar/groendienst

Contact

Adres
Zomerdijk 42
3402 MJ IJsselstein
030-6888226

Postadres
Postbus 100
3400 AC IJsselstein