header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Corona update seizoen 2021-2022


Zaalhockey en corona 

Onderstaand de belangrijkste regels opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de KNHB.

Zalen
Alle wedstrijden zijn gespeeld voor 17:00. De sporthallen sluiten om 17:00

Wedstrijden
- Personen die functioneel aanwezig zijn in de zaal zijn uitgezonderd van de CTB verplichting (denk aan trainers, coaches, managers, scheidsrechters, zaalwacht, noodzakelijke rijouders).
- Deze vrijstelling geldt alleen voor de periode waarin de functie wordt uitgeoefend. Zodra de functie is beëindigd geldt de CTB plicht, bv in de sportkantine.
- Het aantal rijouders dient tot een minimum beperkt te worden.
- Noodzakelijke rijouders zijn functioneel aanwezig en mogen zonder CTB check op 1,5 afstand van elkaar op de tribune plaatsnemen. Zij hebben een vaste zitplaats en dragen een mondkapje. Voor het gebruik van de kantine geldt altijd dat het CTB gecheckt moet worden door de uitbater.
- Coaches, managers, sporters en scheidsrechters hoeven tijdens de wedstrijd geen mondkapje te dragen. Daarvoor en daarna dragen zij (mits 13 jaar of ouder) een mondkapje als zij zich verplaatsen.
- Alle anderen die functioneel aanwezig zijn hebben een vaste zitplaats op 1,5 van anderen en dragen een mondkapje.
- De 1,5m afstand geldt overal, behalve tijdens het sporten.
- Het team dat de 2e en 3ewedstrijd van het drieluik speelt wacht in de kleedkamer tot zij kunnen inspelen.
- Teams die een drieluik spelen zijn tijdens de tussenliggende wedstrijd functioneel aanwezig. Zij kunnen in de zaal op de tribune, hun volgende wedstrijd afwachten. Zij hebben een vaste zitplaats en houden 1,5m afstand van anderen. Spelers vanaf 13 jaar dragen een mondkapje.
- Voor iedereen geldt: Maak je in deze periode gebruik van de kantine, dan geldt de CTB plicht.
- Is het team uitgespeeld dan dienen spelers en begeleiders de zaal zo snel mogelijk te verlaten. De 3e wedstrijd kijken als je er zelf al 2 gespeeld hebt is niet functioneel en dus niet toegestaan.

CTB
Personen die functioneel aanwezig zijn in de zaal zijn uitgezonderd van de CTB verplichting (denk aan trainers, coaches, managers, scheidsrechters, zaalwacht,noodzakelijke rijouders).
- Deze vrijstelling geldt alleen voor de periode waarin de functie wordt uitgevoerd. Zodra de functie is beëindigd geldt de CTB plicht, bv in de sportkantine.
- Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van de zaal gecontroleerd worden op een CTB.
- De CTB controle vindt plaats bij de ingang van de sporthal.
- In ruimten waar een CTB verplicht is draag iedereen die functioneel aanwezig is in de zaal, maar niet sport, fluit of coacht, een mondkapje en zoekt een vaste zitplaats op 1,5m van anderen.
- De vereniging die de zaalleiding heeft voert de CTB controle uit, tenzij de beheerder van de zaal deze taak uitoefent.

Vervoer
Het advies aan iedereen die ouder is dan 12 jaar, is om een mondkapje te dragen in de auto als je met andere mensen dan uit je eigen huishouden in de auto zit

Wedstrijden junioren
Bij de junioren wedstrijden geldt:
- Iedereen met een functie mag naar binnen, zonder CTB check. Dit geldt voor:
* de spelers van de teams die een wedstrijd spelen
* de coach/manager van deze teams
* de rijders van het bezoekende team (max 5)
* de scheidsrechters
* de zaalwachten
* andere hcij-ers in functie (denk aan de zaalcommissie, lijncoördinatoren, bestuursleden)

 - Iedereen die niet sport, fluit of coacht heeft een vaste zitplaats op 1,5 m van anderen en draagt een mondkapje
- Bezoekende teams mogen maximaal 7 volwassenen bij zich hebben. (rijders + begeleiding)
- De zaalleiding houdt in de gaten of er geen mensen aanwezig zijn die geen functie hebben. (vrienden/familie van je eigen team, teveel mensen die meekomen met de tegenstanders)
Er hoeven dus geen CTB's gecheckt te worden, want er zijn alleen mensen aanwezig die op dat moment een functie hebben.

In de IJsselhal en het Heem nemen rijders en het thuisteam dat de 2e wedstrijd van het 3-luik moet wachten, plaats op de tribune. De begeleiding van het team dat niet hockeyt is er verantwoordelijk voor dat het teamzich houdt aan deze maatregelen.

In de Bosrand is de tribune gesloten. Rijders en spelers zullen hier op 1,5m afstand van elkaar een vaste zitplaats zoeken in de kantine

In de IJsselhal en in de Bosrand is er een uitbater aanwezig en kan er gebruik gemaakt worden van de horeca, in het Heem is dat niet het geval.

Wedstrijden senioren
Personen die functioneel aanwezig zijn in de zaal zijn uitgezonderd van de CTB verplichting.
- Deze vrijstelling geldt alleen voor de periode waarin de functie wordt uitgeoefend Zodra de functie is beëindigd geldt de CTB plicht, bv in de sportkantine.
- Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van de zaal gecontroleerd worden op een CTB.
- De CTB controle vindt plaats bij de ingang van de sporthal.
- In ruimten waar een CTB verplicht is draag iedereen die functioneel aanwezig is in de zaal, maar niet sport, fluit of coacht, een mondkapje, en zoekt een vaste zitplaats op 1,5m van anderen.
- De vereniging die de zaalleiding heeft voert de CTB controle uit, tenzij de beheerder van de zaal deze taak uitoefent.

 In de IJsselhal en het Heem neemt het thuisteam dat de 2e wedstrijd van het 3-luik moet wachten, plaats op de tribune. De begeleiding van het team dat niet hockeyt is er verantwoordelijk voor dat het team zich houdt aan deze maatregelen.

In de Bosrand is de tribune gesloten. Spelers die een moeten wachten op hun volgende wedstrijd zoeken op 1,5m afstand van elkaar een vaste zitplaats in de kantine

In de IJsselhal en in de Bosrand is er een uitbater aanwezig en kan er gebruik gemaakt worden van de horeca, in het Heem is dat niet het geval.

 

Vrijdagavond 3 december jl. tijdens de persconferentie zijn de maatregelen opnieuw aangescherpt. Amateursport mag voorlopig alleen nog beoefend worden tussen 5:00 en 17:00. Onderstaand lees je meer over de consequenties voor HCIJ en de keuzes die we voor de periode tot de kerstvakantie gemaakt hebben.

 

ALGEMEEN

Op dit moment hebben we besloten mee te gaan in de beslissing van de bond om het zaalhockey door te laten gaan. Uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen. We gaan er alles aan doen om de jeugdteams binnen deze maatregelen zoveel mogelijk te laten trainen in de zaal.

SENIOREN

Er mag in ieder geval in december niet meer getraind worden door de seniorenteams i.v.m. het tijdstip waarop getraind wordt. De geplande veldwedstrijden voor zondag 28 november zijn allemaal voor 17:00 afgelopen en mogen gewoon gespeeld worden. De zaalwedstrijden van de senioren zullen, indien nodig, opnieuw gepland worden, zodat zij voor 17:00 gespeeld kunnen zijn.

ABC-TEAMS

De geplande trainingen voor deze teams vervallen in ieder geval tot en met 17 december. Voor de ABC teams kijken we naar de mogelijkheid om, als het team dat wil, een of meer trainingen te plannen in de weekenden. Het kan zijn dat we voor deze uren geen trainer beschikbaar hebben. Teams mogen niet zonder begeleiding de zaal in. Maar o.l.v. ouders of de coach kan dat wel. De zaalcommissie zal contact opnemen met deze teams om te inventariseren of er behoefte is aan trainingstijd in het weekend.

De trainingstijd die je aangeboden krijgt in het weekend zal nooit op een wedstrijddag zijn. De trainingsdag die je aangeboden krijgt kan wel in hetzelfde weekend vallen als een wedstrijddag. Het wedstrijdschema voor de zaal kan door de KNHB nog worden aangepast om ervoor te zorgen dat alle geplande wedstrijden voor 17:00 gespeeld kunnen zijn. Bovenstaande aanpassingen gelden zolang er alleen tussen 5:00 en 17:00 gesport mag worden. Het kan zijn dat wij eerder een aangepaste planning gemaakt hebben voor de trainingen dan dat de KNHB het wedstrijdschema heeft aangepast. In dat geval vragen we om enige flexibiliteit als het nodig is om een geplande training nog te wisselen met een ander team.

D, E8, E6 EN F3 TEAMS

Voor de D, E en F teams gaan we proberen een wekelijkse training te plannen tussen 15:00 -17:00 Om 17:00 moeten alle sporters de zalen verlaten hebben. Deze teams zullen daarom 3 kwartier gaan trainen.

De middagen zien er dan als volgt uit:

- 15:00 > Balken leggen m.b.v. ouders
- 15:15 > Start training 1e team
- 16:00 > Start training 2e team
- 16:45 > Balken opruimen m.b.v. ouders

We zullen bij het maken van een nieuw trainingsschema uiteraard proberen zo min mogelijk te schuiven met teams wat betreft de trainingsdag, maar dat zal niet in alle gevallen lukken. Ook voor deze teams geldt dat het wedstrijdschema voor de zaal nog aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat alle geplande wedstrijden voor 17:00 gespeeld kunnen zijn.

Bovenstaande aanpassing geldt zolang er alleen tussen 5:00 en 17:00 gesport mag worden.

Het bestuur van HC IJsseloever